Modules Bedrijfseconomie

 

Er zijn voorlopig maar enkele modules beschikbaar. Ze zijn naast elke andere methode te gebruiken.

De modules zijn gemaakt in Excel. Alleen als Excel 2010 of hoger wordt gebruikt, is de werking van alle onderdelen van het programma gegarandeerd.

Zodra je de module hebt gedownload kun je het bestand op je eigen computer opslaan onder een andere naam via 'opslaan als'. Zorg dat je weet waar je het opslaat, want als je niet meer weet waar je het hebt opgeslagen, ben je alles kwijt.

 
Beschikbare modules

Dit zijn de titels van de modules. Klik erop om naar de inhoudsopgave te gaan.

Hieronder volgt een korte inhoudsopgave van alle modules. Wilt u het bestand downloaden, klik dan op de downloadbutton.
Een bedrijf voeren (inleiding administreren)

Deze module bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De begininvestering

 • De financiering

 • Bijhouden van het resultaat en opstellen van de eindbalans

 • Mutatiebalansen

 • Oefening (samenhang beginbalans, staat van ontv. en uitg., res. rek. en eindbalans)

 
Een bedrijf voeren - vervolg (vervolg administreren)

Deze module bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Overlopende posten en voorzieningen

 • Kort krediet (bankkrediet en debiteuren en crediteuren)

 • Btw (omzetbelasting)

 • Oefening met btw

 
Interestberekeningen

Deze module bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Interestvormen (enkelvoudige en samengestelde interest)

 • Rekenen met enkelvoudige interest

 • Eindwaarde en contante waarde bij samengestelde interest

 • Tussentijdse verandering van het interestpercentage

 • Tussentijdse storting of opname

 • Aflossingsplan bij hypothecaire leningen

 • Eindwaarde en contante waarde van een rente (alleen voor VWO)

 
Kostprijs en resultaat

Deze module bestaat uit de volgende drie onderdelen plus inleiding en toets:

 • Kostprijs

 • Dekkingsbijdrage en break-even-afzet

 • Analyse van het verschil tussen begroot en gerealiseerd resultaate

 
Contactgegevens: Uitgeverij Goltstein, Zesakkerlaan 32 6611 AZ Overasselt Nederland Tel: 024-6222609, E-mail:
(of: goltstein@hotmail.com), inschrijfnummer KvK Nijmegen 10145110